Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
черга

1. rug

парцалена ЧЕРГА rag-carpet

(за покриване) wrap

всеки тегли ЧЕРГА та към себе си everybody tries to take the largest share of the blanket

той все тегли ЧЕРГАта към себе си he looks after number one, he takes care of number one

простирам се според ЧЕРГАта си вж. простирам

изгарям някому ЧЕРГАта bring ruin/grief upon s.o.

2. (циганска шатра) Gypsy/Gipsy tent

3. (род) kin, stock

за своята ЧЕРГА in/to o.'s own interest

човек от нашата ЧЕРГА one of us


Търсената дума е намерена