Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
че

1. eз. thatecmo не се превежда)

каза, ЧЕ ще дойде he said (that) he would come

не ЧЕ не може not but what he can, it isn't as if he couldn't

не се съмнявам, ЧЕ ще го стори I don't doubt that/but he will do it

2. (причина) because, for, that (или не се превежда)

не ме закачай, ЧЕ съм болен leave me alone because I'm ill

добре, ЧЕ се срещнахме it's a good thing we've met

наказаха го, ЧЕ пушил he has been punished for smoking

3. (като, да) (не се превежда, следва inf. или ger.)

чух го, ЧЕ казва I heard him say/saying

4. (следствие) that (или не се прeвежда)

изплаших се, ЧЕ побягнах I was so frightened (that) I ran away

5. (иначе) or (else), otherwise

бързай, ЧЕ ще закъснееш hurry up or you'll be late

внимавай, ЧЕ ще си изпатиш watch out/take care or else!

6. (противопоставяне, но) but

пo-добре малко, ЧЕ хубави better few but good/fine

7. (връзка с предишно изказване, е, та) so (или не се превежда)

ЧЕ какво от това? so what?

ЧЕ защо? why?

8. (учудване) why

ЧЕ да! why, yes! ЧЕ тъкмо тази книга ми трябва why, this is the very book I want

9. (при възклицание, за усилване) what

ей ЧЕ гуляй му ударихме! what a feast we had! ех ЧЕ хубаво време what lovelyweather

ЧЕ да so that

в случай ЧЕ if, in case

макарЧЕ, при все ЧЕ although, though

освен ЧЕ... но и not only... but also

само ЧЕ only

сякаш ЧЕ as if, as though

какво (от това) ЧЕ so what if

ЧЕ като ревна you should've heard it roar

ЧЕ песни, ЧЕ танци, ЧЕ какво ли не (there was) singing and dancing and what not

иди, ЧЕ му вярвай can you trust him?

иди, ЧЕ му кажи how can one tell him?

ЧЕ какво ли не направи he left no stone unturned, he moved mountains

10. вж. ще


Търсената дума е намерена