Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
част

1. part

(дял) part, portion, share; section, partition

по-голамата ЧАСТ от the greatest part of, most of, the bulk of

в пo-голямата си ЧАСТ for the most part, mostly

на ЧАСТи in parts/sections; piecemeal

писано на ЧАСТ и written by catches

една трета/пета ЧАСТ a/one third/fifth

ЧАСТи на речта parts of speech

ЧАСТи на изречението parts/members of the sentence

съставна ЧАСТ a constituant/component part; constituent, component; ingredient

резервни ЧАСТи spare parts, spares

от всичкиЧАСТи на света from all corners of the earth

неделима ЧАСТ oт part and parcel of

ставам (неделима) ЧАСТ от become a fixture

идеална ЧАСТ юр. share

лъвска ЧАСТ а lion's share

за ЧАСТ от секундата прен. for a split second

плащам своята ЧАСТ от гуляй go Dutch

материална ЧАСТ equipment, materiel

2. воен. unit, outfit

войскова ЧАСТ а military unit

въздушна ЧАСТ air-unit

3. (област на дейност) sector

официална ЧАСТ official proceedings

отговорник по финансовата ЧАСТ a person in charge of/responsible for finances, bursar, purser

това не е по моята ЧАСТ it is not within my competence

прост съм по тая ЧАСТ I know little about that

не съм пo тая ЧАСТ it is not in my line, разг. it isn't my cup of tea


Търсената дума е намерена