Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
цена

price

(прен. и) worth

(стойност) cost, value

твърди цени fixed/stable/set prices

единни цени unified prices

костуема ЦЕНА actual cost

изкупна ЦЕНА purchasing price

пазарна ЦЕНА market price

фабрична ЦЕНА manufacturing price, cost price

ЦЕНА на едро trade price

най-високи цени top prices

най-ниски цени bottom prices

продава се на висока ЦЕНА fetch a high price/figure

каква е ЦЕНАта? what's the price/figure?

с намалени цени at reduced prices

на народни цени at popular prices

ЦЕНА пo споразумение the price is a matter of negotiation

с обозначени цени (за стоки на витрина) priced

без обозначени цени unpriced

покачване на цените a rise in prices

намаление на цените price-cut(ting), price-reduction

искам ЦЕНА charge

искам по-ниска ЦЕНА undercharge

слагам ЦЕНА на set/put a price on, (на стока с етикет) label

определям пазарната ЦЕНА на quote

повишавам/понижавам изкуствено цените (на борсата) rig the market

цените се покачват prices are rising/going up/on the rise

покачвам/поддържам цени чрез държавни мерки valorize

кажи каква ЦЕНА искаш? name your (own), price/figure

на всяка ЦЕНА at any cost; at all costs; by all means

(с всякакви средства) by fair means or foul, by hook or by crook

на никаква ЦЕНА on no account, not on any account, not for (all) the world

ЦЕНА нямам (за човек) be worth o.'s weight in gold, (за предмет) be beyond/above price

с ЦЕНА та на at the price/cost/expense of

с ЦЕНАта на много жертви/кръв with great sacrifice of life

знам си ЦЕНАта know o.'s own value

държа се на ЦЕНА know o.'s worth


Търсената дума е намерена