Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
царски

1. прил. king's; czar's, tsar's; tsarist, czarist; royal, kingly, regal

(царствен) regal, kinglike

ЦАРСКИ режим tsarist regime

ЦАРСКИ почести royal honours

ЦАРСКИ син а royal prince

царска дъщеря a royal princess

ЦАРСКИ врата църк. holy gates

царска вода хим. aqua regia

ЦАРСКИят път the public road; the king's highway?

npeн. the beaten track

2. fine, fit for a king

царско ядене a dish fit for a king

3. regally, royally

4. разг. tiptop, fine; in clover

живея ЦАРСКИ live on/off the fat of the land, live in clover

ЦАРСКИ съм I'm fine. I'm in clover


Търсената дума е намерена