Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ход

1. (вървеж) walk, gait; pace; tread

(конски) pace

бавен ХОД slow march

бърз ХОД quick march

карам обикновен ХОД go at a walk

ускорявам ХОДа go faster

забавям ХОДа slow down

ускорявам/забавям ХОДа (за кораб) gather/lose-way

2. (движение) motion, run

в пълен ХОД in full progress, (at) full blast, full tilt, (at) full pelt, flat out

прен. in full swing

заден ХОД reverse/backward motion

давам заден ХОД back (the engine), move into reverse, reverse, rev

ХОД на времето course/lapse of timeв

в ХОД afoot; in progress

under
way, (за машина) running

давам ХОД на give effect to

давам ХОД на дело proceed with a case

не давам ХОД на дело nonsuit

давам ХОД на молба forward/consider a petition

пускам в ХОД start; set going; set in motion; put in operation

пускам в ХОД всички средства leave no stone unturned, move heaven and earth

3. (скорост) speed

4. тех. stroke, drive

работя на празен ХОД float

среден ХОД halfspeed

5. (развитие) (на събития) course, march, progress, tide, development; tenor

(намисли) train

(на болест) progress

ХОД на сражение course of action

ХОДът на събулите the course of events; the pattern of events

6. воен.

ХОД за съобщение communication trench

7. шах и прен. move

тайните ХОДове на политиката the shady side of politics

умел ХОД a clever move

правя погрешен ХОД play a wrong card

той знае всички ХОДове he is up to every move


Търсената дума е намерена