Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
хваля

praise, pay tribute to

(превъзнасям) vaunt

всеки мечкар своята мечка хвали every bird likes its own nest

всеки си хвали стоката nothing like leather (said the shoemaker)

ХВАЛЯ ce boast, brag (c of, about); vaunt; blow o.'s own trumpet; pat o.s. on the back; talk big; sl. breeze

това не е нещо, с което да се хвали човек that's nothing to write home about


Търсената дума е намерена