Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
халтура - непозната дума, може би имахте предвид хатъра (хатър), хал тура или халтава

хатър

за ХАТЪР а на for s.o.'s sake, for s.o.'s beaux yeux

гледам ХАТЪРа/не скършвам/ХАТЪРа на някого humour s.o.

скършвам ХАТЪРа на някого disoblige s.o.

пo ХАТЪР as a favour; out of indulgence/partiality

ХАТЪР ми е, че I'm sorry that

стана ми ХАТЪР I felt