Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
финансов

financial, money (attr.)

ФИНАНСОВ отдел a financial department

ФИНАНСОВa аристокрация plutocracy

ФИНАНСОВa система a financial system; a system of finance

ФИНАНСОВ капитал finance capital

ФИНАНСОВ законопроект an appropriation bill, money-bill

ФИНАНСОВ бюлетин a money article

ФИНАНСОВ акт a money act

ФИНАНСОВa наука finance

ФИНАНСОВa година a fiscal year

ФИНАНСОВ агент revenue-officer, tax-collector


Търсената дума е намерена