Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
физически

1. прил. (който се отнася до науката физика) physics (attr.), physical

2. (телесен) physical, bodily

(за труд) manual

ФИЗИЧЕСКИ труд manual labour, physical work

физическо лице юр. а natural/physical person

физическо възпитание physical education

3. (за сили, закон) material

4. нар. physically; in body


Търсената дума е намерена