Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
факт

fact, datum (pl. data)

общоизвестен ФАКТ a notorious fact, truism

общоизвестен ФАКТ е, че it is (a matter of) common knowledge that

установен ФАКТ an established fact

свършен ФАКТ a fait accompli

действителен ФАКТ a sober fact

достоверен ФАКТ certainty

голи ФАКТи dry/stark/brute facts

знам го като ФАКТ I know it for a fact/a certainty

ако не беше ФАКТът, че were it not for the circumstance that

разглеждам ФАКТите така, както са come/get down to brass tacks

ФАКТите (истинското положение на нещата) the rights of the case

ФАКТ! it's a fact! ФАКТ е, че it's a fact that

ФАКТите са упорито нещо you can't get away from facts


Търсената дума е намерена