Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
фабричен

factory (attr.)

(промишлен) industrial, manufacturing

(за произведение) manufactured, industrial, factory-made; mechanical

ФАБРИЧЕН работник a factory/an industrial worker

ФАБРИЧЕН цех a factory shop

ФАБРИЧЕН комин a (factory) stack

фабрична марка a trade mark

фабрично законодателство factory legislation

фабрично производство manufacturing

фабрични произведения industrial/manufactured/factoу-made goods

фабрично-заводски factory (attr.), factory and works (attr.)


Търсената дума е намерена