Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
устоявам

withstand (s.th.), resist (s.th.), stand up (to, against), bear up (to, against); hold out (against)

прен. keep o.'s ground, hold o.'s own

УСТОЯВАМ на положението hold/keep o.'s end up

корабът ще устои на бурята the ship will live through/will weather the storm

стени, устояли на вековете walls that have stood the brunt of ages

УСТОЯВАМ на огъня/на нападки stand fire

УСТОЯВАМ на думата си keep o.'s promise/word

не УСТОЯВАМ lose o.'s ground

(не изпълнявам) break through, fail (to do s.th.)

не УСТОЯВАМ на думата си break o.'s word/promise, go back on o.'s word, back out

не УСТОЯВАМ на изкушение yield to temptation

не УСТОЯВАМ на натиск give under pressure, прен. yield to pressure


Търсената дума е намерена