Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
установявам

1. (определям, узаконявам) fix, settle, determine, specify; institute

(закон, правило) lay down

УСТАНОВЯВАМ цена fix a price

УСТАНОВЯВАМ правило lay down/introduce a rule

2. (осъществявам) establish

УСТАНОВЯВАМ връзка contact, get in touch (with), воен. establish communication/contact/a connection (with)

УСТАНОВЯВАМ ред establish order

3. (изяснявам доказвам, намирам) ascertain, find, determine, find out

УСТАНОВЯВАМ факта, че ascertain the fact that

причината не e установена още the cause has not been determined yet

установи се, че it was found that

УСТАНОВЯВАМ ce

4. (някъде) settle down, establish o.s.

УСТАНОВЯВАМ се като зъболекар и пр. set up as a dentist etc.

5. (спирам се, решавам) fix, decide (на on); make o.'s choice


Търсената дума е намерена