Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
установен

established, fixed, settled (неподлежащ на промяна) unalterable

(с правилник, устав) prescribed

(рутинен) routine (attr.)

УСТАНОВЕН ред/факт an established rule/fact

УСТАНОВЕН час а fixed hour

УСТАНОВЕН размер standard/regulation size

пo УСТАНОВЕНата форма in accordance with/according to the established forms

твърдо УСТАНОВЕНо правило a hard and fast rule, a cast iron rule

още не УСТАНОВЕН (за възглед и пр.) in solution

УСТАНОВЕН със закон statutory

УСТАНОВЕНo правило a standing rule

не е УСТАНОВЕНо със закон it is not provided by law

строго УСТАНОВЕНa етикеция a cast iron etiquette

УСТАНОВЕНпo традиция prescriptive

УСТАНОВЕНo време steady weather

плановете ни не са още УСТАНОВЕНи we have no definite plans as yet, ам. our plans have not jelled yet

пo УСТАНОВЕН план according to plan


Търсената дума е намерена