Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
услуга

service, favour; good turn

комунални услуги public utilities; public utility services

бързи услуги quick public utility services; repair services while you wait

лоша УСЛУГА an ill turn, disservice

правя някому УСЛУГА do/render s.o. a favour/service; do s.o. a good turn

искам да те помоля за една УСЛУГА I want to ask you a favour, I have (got) a favour to ask you

правя някому лоша УСЛУГА do s.o. an ill turn/a disservice

УСЛУГА за УСЛУГА one good turn deserves another; roll my log and I'll roll yours, scratch my back and I'll scratch yours; favour for favour

предлагам услугите си offer o.'s services/assistance, come forward

на вашите услуги at your service

ползувам се от услугите на command the services of

мечешка УСЛУГА a doubtful service


Търсената дума е намерена