Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
условие

condition

(точка в договор) clause

(обстоятелство) circumstance

(уговорка) proviso

условия на живот conditions of living, living conditions

жилищни условия living conditions

условия на работа conditions of work

условия на договор terms of a treaty

фактическите условия the actualities

при днешните условия under the conditions of today, as things are now

при износни условия on easy terms

при равни условия under equal conditions, (при преговори) on even/equal terms; on an equal footing, on a basis of equality

еднакви условия за всички (при състезание и пр.) fair field and no favour

при еднакви условия във всяко друго отношение оther things being equal

поставям условия lay down conditions

поставям като УСЛОВИЕ stipulate

приУСЛОВИЕ,че on condition that, provided; on the understanding that

при дадените условия under existing circumstances

при никакво УСЛОВИЕ under no circumstance

има условия за there are favourable conditions for

какви са вашите условия? what are your terms?


Търсената дума е намерена