Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
усилие

effort, exertion; endeavour; striving

правя усилия make efforts; take pains; try hard

полагам особени усилия да go out of o.'s way to

правя всички усилия да make every endeavour to

с общи усилия by common effort(s)

напразна/безполезни усилия lost labour, vain/wasted efforts

върховни усилия a supreme effort

отчаяни усилия violent efforts, a dead set

правя отчаяни усилия да make a dead set at (c ger.), make an all-out effort (to c inf.)

всичките им усилия бяха напразно all their efforts were in vain/were unavailing

това струва усилия it takes an effort

хабя напразни усилия burn daylight

големи усилия, дребни резултати a grain of wheat in a bushel of chaff

усилия да се нормализират отношенията moves to normalize relations


Търсената дума е намерена