Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
упорствуване - непозната дума за речника

употреба

use

(начин на употреба) usage

напътствия за УПОТРЕБА directions for use

влизам в УПОТРЕБА come into use

излизам от УПОТРЕБА fall into disuse, go out of use, (за дума и пр.) become obsolete

изваждам от УПОТРЕБА фин. call in

въвеждам в УПОТРЕБА bring into/put in use; bring in, introduce

излязъл от УПОТРЕБА obsolete, disused

вън от УПОТРЕБА in discard

широка УПОТРЕБА widespread use

неправилна УПОТРЕБА misuse

изхвърлен от УПОТРЕБА воен. unserviceable