Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
улавям

catch, take hold of, seize

(в грешка, лъжа) catch out

(престъпник) sl. nobble

УЛАВЯМ погледа на catch the eye of

УЛАВЯМ смисъла catch the meaning

УЛАВЯМ станция рад. receive/get a station

УЛАВЯМ ce catch o.s.

УЛАВЯМ (се) в мрежа mesh, net

вж. и хващам


Търсената дума е намерена