Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
укрепление

fortification, defences; rampart; works

брегово УКРЕПЛЕНИЕa coastal fortification

дълговременно УКРЕПЛЕНИЕ permanent works

лъжливо УКРЕПЛЕНИЕ dummy works

предмостово УКРЕПЛЕНИЕ bridgehead


Търсената дума е намерена