Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ужас

terror, horror, dread, awe

какъв УЖАС! how horrible/terrible! обхванат от УЖАС terrorstricken, horror-struck/-stricken; horrified

за мой УЖАС to my horror

УЖАСите ua войната the horrors of war

изпълвам с/вселявам УЖАС horrify, inspire with awe


Търсената дума е намерена