Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
уверен

1. (сигурен) sureof), assured, confident, positive, certain (of)

УВЕРЕН в успеха на нещо sure/confident/certain of success

можете да бъдете УВЕРЕН, че you can rest assured that

той беше твърдо УВЕРЕН, че it was his fixed belief that

можеш да бъдеш УВЕРЕН (you may) depend upon it

УВЕРЕН съм в себе си be sure of o.s., be self-reliant

УВЕРЕН съм I'm sure/certain, I'll warrant

2. (за глас. движение) confident, sure, steady, unfaltering; masterful

УВЕРЕНa ръка a sure hand

УВЕРЕНa стъпка a cona fident/firm step

УВЕРЕН глас a steady/an unfaltering/a masterful voice


Търсената дума е намерена