Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
уважение

respect (към for), regard, esteem. veneration, deference

от УВАЖЕНИЕ към in/out of deference to, out of regard for

ползувам се с (голямо) УВАЖЕНИЕ be held in (high) esteem

изпитвам дълбоко УВАЖЕНИЕ към have a profound respect for

гледам с УВАЖЕНИЕ на regard with respect, look up to

изразявам УВАЖЕНИЕ то си към render homage to

изгубвам УВАЖЕНИЕто на хората lose caste

моите уважения/всичките ми уважения към вас, но... (следва несъгласие) with all due deference/with all respect to you I still think...

да си имаме УВАЖЕНИЕ то pardon/excuse me but

с УВАЖЕНИЕ (в край на писмо) respectfully yours

моите уважения my compliments


Търсената дума е намерена