Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
убит

1. killed

десет души УБИТи ten casualties/dead

УБИТи и ранени killed and wounded

имаше много УБИТи many lives were lost

списък на УБИТите a casualties list, разг. a butchers/bill

2. (за цвят) dull, quiet, sober, изк. degraded

картина в УБИТи тонове а picture painted in a low key

3. (от скръб) crushed, prostrate (от with)

4. (наранен, натъртен) bruised, hurt


Търсената дума е намерена