Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
убивам

1. (лишавам от живот) kill, поет. slay; destroy; crush the life out of

(предумишлено) murder

разг. make away with, make meat of, finish, lay out

(масово) slaughter, massacre

(no пол. причини) assassinate

(с ел. ток) electrocute

(заповядвам да убият) put to death

УБИВАМ някого, за да не се мъчи put s.o. out of his pain

УБИВАМ някого от бой club s.o. to death

УБИВАМ на място (за гръм) strike s.o. dead

УБИВАМ много дивеч make a bag

УБИВАМ с нож stab to death

УБИВАМ с камъни stone to death

да ме убиеш не мога да ти кажа for the life of me I couldn't tell you, разг. I'm jiggered if I know

бог да го убие God smite him, God strike him dead

2. прен. crush

(желание, страсти) mortify, deaden, dull

УБИВАМ надежда crush a hope

УБИВАМ времето while away/beguile the time, cheat time, (при пътуване) cheat the journey

УБИВАМ апетита на take the edge off s.o.'s appetiteУБИВАМ мъка drown care

3. (натьртвам,удрям) hurt (o.'s finger etc.)

(за обувка) pinch, hurt

4. sl. kill

това, което каза, ме уби what he said (nearly) killed me

град уби лозята the hail battered/destroyed the vineyards

УБИВАМ ce

5. вж. самоубивам се

6. hurt o.s., be hurt

убих се да тичам и пр. I nearly killed myself running etc


Търсената дума е намерена