Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
убеждение

1. (мнение) conviction, belief; persuasion

вътрешно УБЕЖДЕНИЕ (inner) conviction

политически убеждения political convictions/persuasions

политици с противни убеждения politicians on the other side of the fence

радикал по убеждения a confirmed radical

no
мое УБЕЖДЕНИЕ in my opinion, to the best of my belief

против УБЕЖДЕНИЕ/то си against o.'s better judgment

отстоявам смело убежденията си have the courage of o.'s convictions

2. (убеждаване) persuasion

пo пътя на УБЕЖДЕНИЕто by means of persuasion


Търсената дума е намерена