Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
тържествен

solemn; official; state (attr.)

(празничен) festive, gala

(за момент и пр.) great

ТЪРЖЕСТВЕНo събрание a ceremonial/a grand/a solemn/an official meeting

ТЪРЖЕСТВЕН а клетва a solemn vow/oath

ТЪРЖЕСТВЕНo обещание pledge

ТЪРЖЕСТВЕН случай occasion

при ТЪРЖЕСТВЕНи случаи on special/state occasions


Търсената дума е намерена