Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
труднолечим - непозната дума без предложения за замяна

трудност

difficulty; hardship

(трудно положение) predicament

(препятствие) obstacle; stumbling-block

срещнахме ТРУДНОСТи, нагазихме ТРУДНОСТи we ran into difficulties

представлявам известна ТРУДНОСТ be a matter of some difficulty

не представлявам ТРУДНОСТ offer no difficulty

той намираше начин да избегне всякакви ТРУДНОСТи he could think of a way round every difficulty

болният с ТРУДНОСТ се изправя на краката си the patient struggled to his feet

преминавам през ТРУДНОСТи go through hardships