Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
тон

1. муз. tone

цял/половин ТОН a whole/semi tone

давам ТОН give the pitch, (c камертон) give the tuning A

прен. set the pace/the fashion; give the lead

пея в ТОН sing in tune

вземам верен ТОН, попадам в ТОН strike the right note (и прен.)

един ТОН по-ниско one tone down

2. (глас, интонация) tone, voice; tone of voice

променям ТОНa alter o.'s tone

разг. sing another song/tune; come down a peg or two, sing small

повишавам ТОНа raise o. s voice

не говорете с такъв/този ТОН don't use that tone of voice

не с този ТОН! разг. none of your lip! със заповеден ТОН in a peremptory/high tone

3. жив. tone, hue, shade,tinge

в ТОНc in harmony with (и прен.)

не е в ТОН с (за цвят) it doesn't match, прен. it is out of harmony with

4. прен. manners; form

добър/лош ТОН good/bad form/manners

не е добър-it's not the thing, it's not done

5. мед. sound

сърдечен ТОН a cardiac/heart sound

6. ton

метрически ТОН a metric ton

регистър-ТОН a register ton

два ТОНa жито two tons of wheat

7. зоол. tunny (Thynus vulgaris)


Търсената дума е намерена