Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ти

1. you; ocm. thou

говоря с някого на ТИ address s.o. familiarly

2. (дат. падеж) you, to you; ocт. thee, to thee

3. (съкр. от твоят) your; ocт., thy, thine

4. (в съчет. оня ми ТИ, къде ТИ, какъв ТИ, не се превежда)

кой ТИ гледа, кой ТИ мисля за това nobody cares, nobody thinks about that; who cares

ТИ пък с твоя ревматизъм you and your rheumatism

ТИ брат, ТИ сестра! I'm lost without you, for God's sake help me!


Търсената дума е намерена