Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
технически

technical, engineering (attr.)

(машинен, механичен) mechanical

(технологически) technological

ТЕХНИЧЕСКИ термин а technical term

ТЕХНИЧЕСКИ термини, техническа терминология technicalities

впускам се в ТЕХНИЧЕСКИ подробности go into technicalities

техническо лице expert, specialist, a qualified technician; a technical expert

техническо чертане mechanical drawing

ТЕХНИЧЕСКИ редактор a technical editor

по ТЕХНИЧЕСКИ причини for technical reasons

ТЕХНИЧЕСКИ култури industrial/technical crops

техническа зрелост commercial ripeness

ТЕХНИЧЕСКИ персонал technical staff


Търсената дума е намерена