Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
тегля

1. pull, haul

(влача) drag

(кораб и пр.) tow, have in tow, tug

2. (изсмуквам) draw; suck; pull at

(за комин) draw

ТЕГЛЯ вода от кладенец draw water from a well

ТЕГЛЯ лулата си pull/suck at a pipe

3. (прокарвам-линия и пр.) draw

4. (пари, лотария) draw

ТЕГЛЯ от спестяванията си draw on o.'s savings

ТЕГЛЯ жребий draw lots

5. (измервам тегло) weigh

6. (понасям) suffer, endure, go through

(последица) face

(разноски) pay

ТЕГЛЯ разноските pay the expenses; foot the bill

разг. pay the piper

ТЕГЛЯ от собствената си глава be alore to blame, have only o.s. to blame

ТЕГЛЯ като куче live a dog's life

7. тегли ме be drawn (към to)

те теглят към нас they gravitate towards us; they're well-disposed towards us

ние теглим на различни страни we're at cross-purposes

ТЕГЛЯ чергата към себе си вж. черга

ТЕГЛЯ каиша bear the brunt

ТЕГЛЯ заключение draw a conclusion

ТЕГЛЯ някому ушите вж. ухо

ТЕГЛЯ някому куршума вж. куршум

ТЕГЛЯ ножа на slay, butcher, slaughter

теглих му един хубав бой I gave him a sound drubbing/thrashing

теглих му един подпис I put my name under it

той му тегли една дълга реч he held forth at great length

ТЕГЛЯ калема strike the balance

ТЕГЛЯ ce

8. weigh o.s.; check o.'s weight

9. (дърпам се) pull/draw back

10. (отбягвам, страня) keep away/aside (from)

(проявявам нежелание) be reluctant/unwilling


Търсената дума е намерена