Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
твърд

1. прилаг. hard

физ. solid

(който не се огъва) stiff

ТВЪРДo тяло физ. solid

ТВЪРДи небце анат. hard palate

ТВЪРДа яка a stiff collar; a stand-up collar

ТВЪРДa подвързия a stiff binding

ТВЪРДa корица a hard cover

2. прен. (смел, решителен, непоколебим) firm, steadfast, unyielding, stiff, stubborn, staunch, steady

(непреклонен) adamant

оставам ТВЪРД remain unshaken/firm/steadfast; never budge

ТВЪРД глас a firm/an unfaltering voice

ТВЪРД xaрактер a resolute character

ТВЪРДa воля a firm/an unwavering will

ТВЪРДa ръка a firm hand, (сигурна)а steady hard

ТВЪРДa позиция a strong/hard/firm lire

ТВЪРДo намерние a firm intention

ТВЪРДo решение determination. a grim resolve

ТВЪРДo становище/убеждение a strong/firm stand/conviction

заемам no-ТВЪРДo стaновище stiffen o.'s attitude (към to)

ТВЪРДи крачки firm/unfaltering steps

ТВЪРД и знаиня sound knowledge

3. (установен, постоянен) stable, fixed, steady

ТВЪРД курс a steady course

ТВЪРДa валута a stable currency

ТВЪРДи цени fixed/stable/steady prices

ТВЪРДa вода hard water

4. същ. (небосвод) firmament

5. (земя) earth


Търсената дума е намерена