Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
тайна

secret; mystery, enigma; riddle

(пазене на тайна) secrecy

държавна ТАЙНА а state secret

строга ТАЙНА a top secret

служебна ТАЙНА an official secret

лекарска/адвокатска ТАЙНА medical/legal secret/secrecy

обществена ТАЙНА an open secret

това не е ТАЙНА it's no secret

пазяТАЙНА keep a secret

държа/пазя в ТАЙНА keep in secrecy, keep secret

not
breathe a word to anyone, разг. keep under o.'s hat

държа/пазя в строга ТАЙНА keep in strict secrecy

посвещавам някого в ТАЙНА let s.o. into a secret

посветен съм в ТАЙНА та be in the secret

доверявам тайните си на някого take s.o. into o.'s confidence

раздрънкам ТАЙНА разг. let the cat out of the bag


Търсената дума е намерена