Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съюз

1. union; alliance; league

военен СЪЮЗ a military alliance

търговски СЪЮЗ a trade agreement

професионален СЪЮЗ a trade union

pa
ботническо-селски СЪЮЗ a worker-peasant alliance

СЪЮЗът на работническата класа и трудещите се селяни the alliance/union between the working class and the working peasantry

Съветският СЪЮЗ the Soviet Union

Димитровски комунистически младежки СЪЮЗ the Dimitrov Young Communist League

Свещеният СЪЮЗ ист. the Holy Alliance

таен СЪЮЗ a secret alliance; conspiracy

в таен СЪЮЗ съм с (с цел за измама) be in collusion with, разг. be in with

в СЪЮЗ с in alliance/union/league with

влизам в СЪЮЗ с enter into an alliance with, form/make an alliance with, ally o.s. with

сключвам СЪЮЗ с conclude an alliance with

2. грам. conjunction


Търсената дума е намерена