Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съществен

essential, substantial, material

(значителен) considerable; important

(основен) fundamental

(решаващ) crucial

СЪЩЕСТВЕНa промяна a material change

СЪЩЕСТВЕНo значение vital importance/significance

СЪЩЕСТВЕН а забележка a remark very much to the point

най-СЪЩЕСТВЕНи моменти highlights. съществено essentially, materially, substantially, considerably


Търсената дума е намерена