Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съставям

съставя 1. compose, constitute, make up

form
(и правителство, представа, мнение)

(представлявам) be

СЪСТАВЯМ таблица draw up/make a table

СЪСТАВЯМ списък make a list

СЪСТАВЯМ план make a plan, work out a plan

СЪСТАВЯМ проект draw up a draft

СЪСТАВЯМ резолюция draft a resolution

СЪСТАВЯМ протокол draw up a record

(за разпит) draw up an examination record, (на заседание) draw up the minutes/proceedings

СЪСТАВЯМ изречение make (up)/form/construct/build a sentence

СЪСТАВЯМ уравнение work out an equation

СЪСТАВЯМ влак make a train

СЪСТАВЯМ си мнение form an opinion

СЪСТАВЯМ си представа за/относно form an idea about

2. (съчинявам, написвам) compile

СЪСТАВЯМ редник compile a dictionary

състави пушките! воен. stack arms!


Търсената дума е намерена