Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съсипвам

1. (унищожавам) ruin

(onyстошавам) devastate, lay waste; ravage

(дрехи и np.) ruin, spoil

2. (разсипвам, смазвам) finish, разг. do for

СЪСИПВАМ някого take it out of s.o.

СЪСИПВАМ от работа work (s.o.) to death

СЪСИПВАМ някого от критика tear s.o. to pieces

СЪСИПВАМ кон от езда ride a horse to death

СЪСИПВАМ нервите на някого wreck s.o.'s nerves

съсипаха го от бой they beat him black and blue, they beat him to a jelty

това дете ще ме съсипе this child will be the death of me/will be my undoing

СЪСИПВАМ ce be ruined; be done for; be wasted

СЪСИПВАМ се от работа work o.s. to death; kill o.s. working; work o.'s fingers to the bone

съсипах се да те търся I half/simply killed myself looking for you

ще се съсипе it'll be the death of him


Търсената дума е намерена