Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сърце

1. heart (и прен.)

болно СЪРЦЕ a weak heart

спортно СЪРЦЕ an athletic heart

добър no СЪРЦЕ, c добро СЪРЦЕ kind-hearted

златно СЪРЦЕ a heart of gold

каменно СЪРЦЕ a heart of stone

с кораво/каменно СЪРЦЕ hard-hearted

смея се от СЪРЦЕ laugh heartily

слагам ръка на СЪРЦЕто си put o.'s hand on o.'s heart

притискам някого до СЪРЦЕто си press s.o. to o.'s heart/bosom

СЪРЦЕто му примря his heart sank, his heart went to his boots

със свито СЪРЦЕ with a sinking heart

СЪРЦЕто му се къса, кръв му капе от СЪРЦЕто his heart breaks/bleeds

тежко ми е на СЪРЦЕто have a weight on o.'s heart

много ми се е насъбрало на СЪРЦЕ то be heavy-hearted, be sick/heavy at heart

олеква му на СЪРЦЕто he was/felt relieved

откривам/разкривам СЪРЦЕто си някому open o.'s heart to s.o.

с открито СЪРЦЕ open-hearted, нар. open-heartedly

с леко СЪРЦЕ light-heartedly, lightly

дълбоко в СЪРЦЕто си deep in o.'s heart, in o.'s heart of hearts

от СЪРЦЕ и душа, от все СЪРЦЕ from the bottom of o.'s heart, with all o.'s heart, with o.'s whole heart, wholeheartedly

работя със СЪРЦЕ put o.'s heart into o.'s work

2. (среда, средина) (на плод и тех.) core

(на земята) centre

3. (мъжество) courage

на драго СЪРЦЕ willingly, gladly, with pleasure

без СЪРЦЕ

4. heartless

5. нар. reluctantly, unwillingly

това не му е по СЪРЦЕ, не го тегли СЪРЦЕто към това his heart is not in it, he's not keen on it

имам широко СЪРЦЕ вж. широк

турям си грижа на СЪРЦЕто worry

падна му СЪРЦЕ на място, мед му капе на СЪРЦЕто he's satisfied, now he's got what he wanted; he's as pleased as Punch

изстива ми СЪРЦЕто към become indifferent to

толкова му се откъсна от СЪРЦЕто that's all he could bring himself to give

което му е на СЪРЦЕто, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve

СЪРЦЕ не ми даде да му кажа I couldn't find it in my heart/I couldn't bring myself to tell him

дама на СЪРЦЕ то the lady of o.'s heart

на гладно СЪРЦЕ on an empty stomach

СЪРЦЕ го заболя he got a stomach-ache/a colic

дамско СЪРЦЕ бот. bleeding heart


Търсената дума е намерена