Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съответствен - непозната дума за речника

съответствие

correspondence; congruence; conformity, compliance; accordance

(аналогия) parity

(подобие) counterpart

в СЪОТВЕТСТВИЕ с in keeping/conformity with

тази дума няма СЪОТВЕТСТВИЕ в английски this word has no equivalent in English