Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съобщавам

(обявявам) announce

(известявам) communicate, report, bring word, let (s.o.) know; tell

(уведомявам) inform, notify (за of), търг. advise

(новина) convey, impart, give out, (особ. лоша) break

СЪОБЩАВАМ името си (писмено) send in o.'s name

съобщете ми дали се нуждаете от let me know if you need

съобщават ми, че някой пристига receive word of s.o.'s arrival

СЪОБЩАВАМ ce 1. (имам връзка) communicate (with)

2. съобщава се, че it is reported/announced that

както се съобщава reportedly

съобщава ви се, че (в официално писмо) this is to inform you that


Търсената дума е намерена