Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съобразявам

1. (преценявам) weigh (in o.'s mind), consider (carefully); take into consideration

2. (досещам се) realize; guess

бързо СЪОБРАЗЯВАМ be quick to take action

не съобразих I didn't think of it

преди да съобразя before I knew where I was/what was happening, before I knew it

3. conform (s.th. to)

това не е съобразено с плана this is not in conformity with the plan

СЪОБРАЗЯВАМ приходите с разходите conform expenditure to income

СЪОБРАЗЯВАМ се с conform/reckon with; take into consideration/account, consider; bear in mind; comply with

СЪОБРАЗЯВАМ се с желанията на другите show consideration for others


Търсената дума е намерена