Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съмнение

1. doubt, uncertaintyas to, about)

без СЪМНЕНИЕ without/beyond doubt, undoubtedly, no doubt; beyond (all) doubt/question

със СЪМНЕНИЕ doubtfully

в това няма никакво СЪМНЕНИЕ there is no doubt about that; there are no two ways about it

не може да има никакво СЪМНЕНИЕ какво иска да каже there is no mistaking his meaning

поставям нещо под СЪМНЕНИЕ question/doubt s.th.; call/bring s.th. in question; impeach s.th.

не подлежа на СЪМНЕНИЕ be beyond (any) doubt

обзе го СЪМНЕНИЕ he began to doubt/hesitate

разрешавам съмненията put an end to all doubt

2. (подозрение) suspicion

(недоверие) mistrust; distrust

(опасение) misgiving; apprehension

поставям под СЪМНЕНИЕ честността на някого cast suspicion on s.o.'s honesty/good faith

не може да има ни най-малко СЪМНЕНИЕ в неговата честност his honesty/character is above suspicion


Търсената дума е намерена