Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сълза

tear; tear-drop

бистър като СЪЛЗА as clear as crystal, crystal-clear

избухвам в сълзи burst into tears

лея/роня горчиви сълзи cry bitterly

едва сдържам сълзите си be on the brink of tears

със сълзи на очи, през сълзи with tears in o.'s eyes

облят в сълзи in tears

смея се през сълзи laugh through o.'s tears

смея се до сълзи laugh till the tears come

крокодилски сълзи crocodile tears

момина СЪЛЗА бот. lily-of-the-valley (Convallaria maialis)


Търсената дума е намерена