Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съжалявам

pity, have/take pity on, be sorry for

СЪЖАЛЯВАМ задето/че му казах I'm sorry (that) I told him; I'm sorry to have told him, 1 regret having told him

СЪЖАЛЯВАМ за нещо regret s.th.

СЪЖАЛЯВАМ, че не мога да дойда I am sorry (that) I cannot come, I am sorry for being unable to come

СЪЖАЛЯВАМ! (I'm) sorry

СЪЖАЛЯВАМ се над някого take pity on s.o.

трябва да се съжалява, че it is to be regretted/it is regrettable that

за който трябва да се съжалява deplorable, regrettable. съждение judgement; reasoning


Търсената дума е намерена