Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съд

1. vessel

сontainer; utensil

плавателен СЪД vessel, craft

морски СЪД a sea-going vessel

2. анат. vessel, vasculum (pl. vascula)

кръвоносен СЪД blood-vessel

лимфатичен СЪД a lymphatic vessel

3. law-court, court, court of law/justice

върховен СЪД a supreme court

народен СЪД a people's court

апелативен СЪД a court of appeal

третейски/арбитражен СЪД a court of referees; an arbitration court

военноморски СЪД a court of admiralty

военен СЪД a court martial

военно-полеви СЪД a drum court martial

изправям някого пред военен СЪД court-martial s.o.

давам някого под СЪД sue/prosecute s.o.; bring s.o. to trial; bring an action/a suit against s.o.; institute proceedings/an action against s.o.

разг. have the law of/on s.o.

изправям пред СЪДa bring to trial; place in the dock

призовавам в СЪДа cite, summon, (свидетел) subpoena

явявам се пред/в СЪДа appear in court

не се явявам пред/в СЪДа fail to appear in court; default

отнасям въпроса до СЪДa bring the matter to court

без СЪД и присъда without charge or trial

разправям се без СЪД take the law into o.'s own hands

другарски СЪД вж. другарски

СЪДът на потомството the judgement/verdict of posterity

страшният СЪД вж. страшен


Търсената дума е намерена