Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съгласие

1. consent, assent; agreement

в СЪГЛАСИЕ с in accord(ance) with, in keeping with

взаимноСЪГЛАСИЕ mutual consent/agreement

мълчаливо СЪГЛАСИЕ implicit consent; connivance

по общо СЪГЛАСИЕ by common consent

давам СЪГЛАСИЕто си give o.'s consent/assent; assent

спечелвам СЪГЛАСИЕто на някого win/carry s.o.'s consent

действувам в СЪГЛАСИЕ c act in consort/agreement with

кимвам в знак на СЪГЛАСИЕ nod assent

мълчанието е знак на СЪГЛАСИЕ silence gives consent

2. (единомислие) accord, concord, harmony; agreement

живея в СЪГЛАСИЕ live in harmony/concord


Търсената дума е намерена