Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съвсем

quite

(напълно) entirely, completely; absolutely

(изцяло) totally, altogether

(съвършено) wholly, utterly, thoroughly, разг. clean

СЪВСЕМ не not at all

(ни най-малко) not in the least; by no means, in no way; nothing of the kind; far from it

воен. no, sir!'СЪВСЕМ друг quite/altogether different

СЪВСЕМбуден wide awake

СЪВСЕМ гол stark naked

СЪВСЕМ луд stark/raving mad

СЪВСЕМ глух stone-deaf

СЪВСЕМ нов brand new

СЪВСЕМ мокър wet through (and through)

СЪВСЕМ прав perfectly right

СЪВСЕМ прогнил rotten throughout/out and out

СЪВСЕМ сам all alone; all by himself

СЪВСЕМ невъзможно downright impossible

СЪВСЕМ не лош far from bad, not too/half bad, not bad at all

СЪВСЕМ малко just a bit/little

СЪВСЕМ мъничко a wee bit, (за питие) just a drop

СЪВСЕМ вярно quite so; quite true

СЪВСЕМ отначало at the very beginning/onset

СЪВСЕМ близо до quite near, прен. within an inch/ace of

СЪВСЕМ естествено е it's only natural

той е СЪВСЕМ млад he is quite a young man

СЪВСЕМ сигурен quite/dead sure

СЪВСЕМ съшият absolutely/quite the same

СЪВСЕМ неочаквано most unexpectedly

ти си СЪВСЕМ на погрешен път you are all wrong

СЪВСЕМ е свършено с него it's all up with him

това е СЪВСЕМ удобно за мек that suits me fine

това СЪВСЕМ не ми харесва I don't like it a/one bit

той СЪВСЕМ не е очаквал това he never expected this/that

той СЪВСЕМ не мислеше, че he little thought that, little did he think that

СЪВСЕМ не знам I've no idea. I haven't the slightest idea

СЪВСЕМ забравих да питам I clean forgot to ask


Търсената дума е намерена