Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
считам

1. consider, reckon, regard, think, look upon, find

книж. deem

той счита за свой дълг да каже he considers/deems it his duty to say

той го счита за честен човек he considers/thinks him an honest man

считат го за умен човек he is reputed to be an intelligent man

СЧИТАМ за вярно hold/regard as true

СЧИТАМ за уместно see/find fit

СЧИТАМ за нужно/необходимо consider it necessary

СЧИТАМ за загубен give up for lost

2. (броя, смятам) count; reckon

СЧИТАМ всеки месец за 30 дни reckon every month as thirty days

СЧИТАМ ce

3. consider/think/regard o.s.

(считат ме) be considered/reputed to be; be looked upon/regarded as; count for

той се счита за много силен he considers himself very strong; he thinks he is very strong

той се счита за най-добрия специалист he is considered to be/is regarded as the best specialist

4. (вземам под внимание) take into consideration, consider (c-), reckon (with)

СЧИТАМ се с мнението на хората take people's opinion into consideration, consider people's opinion

това не се счита this does not count


Търсената дума е намерена